Jak zacházet s obsahem pod licencí CC BY-NC-ND 4.0

Co mohu

 • Dílo smíš rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média, pokud dodržíš následující pravidla. Texty na tomto webu jsou zde ve formě elektronických článku, které můžeš kdykoliv citovat bez mého svolení.

Co vždy musím

 • Řádně citovat zdroj,
 • uvést autorství a také přímy odkaz na zdroj ze kterého čerpáš.
 • Citace musí být dobře viditelná a snadno dostupná.
 • Pro zprávnou citaci elektronických zdrojů doporučuji stránky www.citace.com.
 • Zachovat původní licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Co nesmím

 • Upravovat původní dílo,
 • přepisovat, doplňovat, pořípadě změnit jeho formát,
 • pouhá změna formátu nevytváří odvozené dílo,
 • pokud si z uveřejněných textu například vytvořím PDF nesmím jej veřejně šířit,
 • texty využívat ke komerčním účelům,
 • mít z nich jakýkoliv zisk a nebo je například nabízet jako dárek v rámci předplatného atd..

Jedná se o výtah témat, která by pro vás mohla být užitečná. Celý popis licence naleznete na oficialním webu Creative Commons. Děkuji za respektování pravidel. Dáváte mi tím najevo, že si mé práce mimo jiné vážíte. 🙂